Başlığı Yazdır
 Spy Center News/Haber Panel 1.01
Mehmet
PHP-Fusion LogoUyumlu olduğu PHP-Fusion Versiyonu: 7.01


Yeni jQuery Versiyonu ile çalışmamaktadır. Belki ileride bir güncelleme yaparım / Don't work with New jQuery Version. I maybe update it.


+--------------------------------------------------------+
+ SPY ORTA HABER PANEL V1.01
+--------------------------------------------------------+
| Version: 1.01
| Author: Mehmet Ipek (Mehmet)
| Contact:
| Web: http://www.derben... - http://www.torunt...
| this panel uses jquery plugin by Remy Sharp (J4D)
| Web: http://jqueryford...
+--------------------------------------------------------+

/*-------------------------------------------------------+
| PHP-Fusion Content Management System
| Copyright (C) 2002 - 2008 Nick Jones
| http://www.php-fu...
+--------------------------------------------------------+

+--------------------------------------------------------+
| This program is released as free software under the
| Affero GPL license. You can redistribute it and/or
| modify it under the terms of this license which you
| can read by viewing the included agpl.txt or online
| at www.gnu.org/licen... Removal of this
| copyright header is strictly prohibited without
| written permission from the original author(s).
+--------------------------------------------------------*/

+------------------------------------------------------------+
TANIM:
+------------------------------------------------------------+

Son 10 haberi başlık, tarih ve özetleri ile gösterir. Ayrıca haberi yazan kişinin ismini, yorum sayısını,
okuma sayısını, haberin bulunduğu kategoriyi gösterir.

+------------------------------------------------------------+
YÜKLEME:
+------------------------------------------------------------+

1. spy_center_news_panel klasörünü infusions klasörü içerisine atın

2. Sistem Yönetimi > Bloklar'dan yeni blok ekleye tıklayarak spy_center_news_panel.php'yi seçin

3. Orta üst ya da alt blok olarak kaydedin.

4. Güle güle kullanın.

+------------------------------------------------------------+
SÜRÜM GEÇMİŞİ:
+------------------------------------------------------------+

v1.00
- PHP-Fusion 7.XX için yayınlanan ilk version
v1.01
- PHP-Fusion 7.01 için news_image ve profile_link güncellemesi yapıldı.
- Haber yazarı, yorum sayısı, okunma sayısı, haber kategorisi ve tüm haberlere link eklendi.

+------------------------------------------------------------+
DESTEK:
+------------------------------------------------------------+

http://www.turkte...
http://www.phpfus...rkiye.com/
http://www.fusion...
http://www.fangre...
http://mods.php-f...

+------------------------------------------------------------+

--- ENGLISH ---

+------------------------------------------------------------+
DESCRIPTION:
+------------------------------------------------------------+

Show latest 10 news with subject, summary and category image on center panel. And show news author,
comments count, number of reads, news category and all news link.

+------------------------------------------------------------+
INSTALL INSTRUCTIONS:
+------------------------------------------------------------+

1. Copy the spy_center_news_panel folder to your infusions folder in the root of your PHP-Fusion portal.

2. Login as Super Administrator and go to the Admin Panel -> System Admin -> Infusions,
choose "spy_center_news_panel" from the infusions list then click the "Infuse" button.

3. A new panel will be added and activated on center panel.

4. Done.

+------------------------------------------------------------+
CHANGELOG:
+------------------------------------------------------------+

v1.00
- First public release for PHP-Fusion 7.XX
v1.01
- Updated news_image and profile_link for PHP-Fusion 7.01
- Added news author, comments count, number of reads, news category and all news link to panel.

+------------------------------------------------------------+
SUPPORT:
+------------------------------------------------------------+

http://www.turkte...
http://www.phpfus...rkiye.com/
http://www.fusion...
http://www.fangre...
http://mods.php-f...

+------------------------------------------------------------+Önizleme / Preview:
fusion.derbentcioglu.com/downloads/images/preview_3.png

Yükle/Download:
fusion.derbentcioglu.com/images/dl_download.png
 
Web
Atlanılacak Forum: